Reiki Behandling

Reiki är en energimedicinsk metod och har sitt ursprung i Japan. En Reikibehandling ger djup avslappning och syftar till att reducera stress och hjälpa kroppen till självläkning på alla nivåer: psykiskt, fysiskt och andligt. 

Vid en behandling är man fullt påklädd och klienten kan stå, sitta eller ligga, men vid en fullständig behandling, som brukar ta cirka 45-90 min, ligger oftast klienten ner bekvämt med kudde och filt på  en behandlingsbänk. Reikiterapeuten förmedlar då energi genom utrensning av gifter och slaggprodukter sina händer och håller dem stilla direkt på, eller en bit ovanför kroppen. Det brukar vara en hel rad olika handpositioner, både på fram- och baksidan av kroppen, eftersom allt som man varit med om och upplevt finns lagrat på olika ställen i kroppen.Under total avslappning löses dessa kroppsminnen / spänningar upp, och undanträngda känslor kommer upp till ytan så man får en möjlighet att hantera dem. Klientens kraft kan riktas dit den behövs och inte till att behålla spänningar. Genom denna frigörelse av energi så ökar även kroppens förmåga att läka sig själv.

Reiki är friskvård och en omvårdnadsmetod inom vården.
Skatteverket klassar Reiki som friskvård. Det betyder att Reiki- behandlingar och Reikiutbildningar till anställda är avdragsgillt för arbetsgivaren och en skattefri förmån för arbetstagaren. Med positiva resultat från forskningsprojekt och dokumenterade Reiki Masterbehandlingar är Reiki en uppskattad metod som sprider sig världen över. Det är en mycket värdefull behandlings- och omvårdnads-metod som är helt riskfri och kostnadseffektiv. Reiki används bl.a. på sjukhus i Norge, England, USA, Australien och Uruguay.

Exempel på effekter av Reiki

Avslappning  • hjälp att frisläppa känslor • minskad stress  • ökad medvetenhet / självkännedom  • emotionellt lugnande • balansering / förstärkning av energiflödet  ökad kreativitet •  snabbare naturlig läkning  • smärtlindring • Förhöjt Immunförsvar